သင့္ဘဝကို ပိုမိုလြယ္ကူေစမယ့္ အသံုးဝင္ ျဖတ္လမ္းနည္းမ်ား

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အသုံးမျပဳေတာ့တ့ဲ ပစၥည္းအခ်ိဳ႔ကုိ ျပန္လည္မြမ္းမံၿပီး အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေလးေတြအတြက္ အိပ္ယာ ၊ အ၀တ္ေလးေတြအျဖစ္ အသုံးျပဳလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါအျပင္ ေန႔စဥ္သုံးတ့ဲ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း ထည့္စရာေလးေတြ Romatic ဆန္တဲ့ မီးအိမ္ေလးေတြ ကေလးကစားဓာတ္မီးေလးေတြအျဖစ္လည္း ျပန္လည္ဆန္းသစ္ကာ အသုံးျပဳလုိ႔ရတယ္ဆုိတာကုိ ဒီဗီယုိေလးကုိ ၾကည့္ၿပီး အလြယ္တကူ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ လုိက္လုပ္လုိ႔ရေအာင္ Shwemom မွ
ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။

Myo Ko (shwemom)

SHARE