သင့္ဦးေႏွာက္က ဘယ္သန္လား ညာသန္လား ?

လူသားေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ ဘယ္ဘက္အျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္အျခမ္းဆိုၿပီး ၂ျခမ္းပါရွိတယ္လို႕ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဒီ၂ျခမ္းမွာမွ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ဘယ္ဘက္အပိုင္းက အခ်က္အလက္ ေဒတာေတြ စုေဆာင္းရာမွာ ပိုမုိအေထာက္အကူျပဳၿပီး ညာဘက္ျခမ္းကေတာ့ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမင္ေတြကို မွတ္သားစုေဆာင္းပါတယ္။ ဒါကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ လူေတြမွာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းအားျပဳတတ္သူ (Left-brained)ရယ္  ၊ ညာဘက္ျခမ္းကုိအားျပဳတတ္သူ(Right-brained)ရယ္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ သင္က ဘယ္ထဲမွာပါသလဲသိခ်င္ရင္ ဒါေတြကို ေျဖၾကည့္လိုက္ပါ….

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

သင္ဟာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ဘယ္အျခမ္းကို ပိုမိုအားျပဳသူလဲ ? %%personality%%
SHARE