သင္ Introvert လား၊ Extrovert လား။

လူေတြရဲ႕ ပင္ကို စရိုက္၊ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာေတြကို ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားခြဲျခားထားပါတယ္။ introvert နဲ႔ extrovert ဆိုၿပီးေတာ့ပါ။ လူေတြအားလံုး ဒီ၂မ်ိဳးထဲက တစ္ခုမွာ ပါ၀င္ေနေလ့ရွိပါတယ္။ သင္ေရာ Introvert တစ္ေယာက္လား၊ Extrovert တစ္ေယာက္လားဆိုတာသိရဖို႔ ေမးခြန္းေလးတစ္ခ်ိဳ႕ေျဖၾကည့္လိုက္ပါ။

0 / 6

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Are you introvert or extrovert? %%personality%%

ေဇာ္မ်ိဳးႏိုင္ (Shwemom)

SHARE