သင့္ရဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြအရ သင္ဟာ ေယာက္်ားဆန္သလား၊ မိန္းမဆန္သလား ေျပာျပမယ္

shutterstock/koya979

လူေတြရဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူညီတတ္ပါဘူး။ အဲဒီကပဲ စိတ္ထိခိုက္လြယ္သလား၊ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ဓာတ္မာေၾကာသလားဆိုတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြဟာလည္း ကြဲျပားတတ္ၾကပါတယ္။ စိတ္ခံစားခ်က္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အမ်ိဳးသားကလည္း အမ်ိဳးသမီးရဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရွိနိုင္သလို အမ်ိဳးသမီးကလည္း အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရွိေနနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ဆီမွာေရာ ဘယ္လိုစိတ္ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရွိေနမလဲဆိုတာ အေျဖရွာၾကည့္ရေအာင္လား။
ေမးခြန္းတိုင္းအတြက္ အေျဖတစ္ခုကို ေရြးေပးရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအေျဖရဲ့သက္ဆိုင္ရာ အမွတ္ေလးေတြကို ေပါင္းေပါင္းေပးသြားရင္း ေနာက္ဆုံးထြက္လာတဲ့ ရမွတ္အလိုက္ ရလဒ္ေတြကို တိုက္ၾကည့္ရမွာပါ။ စလိုက္ၾကရေအာင္..
(က) ဆိုရင္ ၁ မွတ္၊ (ခ) ဆိုရင္ ၂ မွတ္ နဲ႔ (ဂ) ဆိုရင္ ၃ မွတ္ပါ။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Are You Man Or Woman According To You Mental State %%personality%%
SHARE