သင္အသက္ဘယ္ေလာက္မွာ အိမ္ေထာင္က်မလဲ ခန္႔မွန္းျပမယ္

အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာကလည္း..လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀မွာ အေရးႀကီးဆံုးအခန္းတစ္ခုပဲမလား။ ဒီေတာ့ သင့္ဘ၀အတြက္ အေရးပါတဲ့ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို သင့္အသက္ဘယ္ေလာက္မွာ ေတြ႕ႀကံဳရမလဲဆိုတာ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္…..

0 / 6

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

At what age will you get married? %%personality%%

ေဇာ္မ်ိဳးႏိုင္ (Shwemom)

SHARE