သင္ဘယ္အသက္အရြယ္ေရာက္မွ ဝက္ၿခံေပါက္တာ ရပ္သြားမွာလဲ ?

ငယ္ငယ္ထဲက ေပါက္လာတဲ့ မ်က္ႏွာေပၚက ဝက္ၿခံ၊ ခုထိလည္း ေပါက္ေနဆဲ ဝက္ၿခံေတြ ဘယ္အသက္အရြယ္ေရာက္မွ ရပ္တန္႔သြားမလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါသလား ?? ဒီေမးခြန္းေလးေတြေျဖၾကည့္လိုက္ပါ…

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

At What Age Will My Acne Stop ? %%personality%%
READ
သင့္ရဲ႕လက္ပံုစံကေျပာေနတဲ့ သင့္အေၾကာင္း
SHARE