အဂၤလိပ္စာသဒၵါရဲ႕ အေျခခံသေဘာသတရားေတြကို နားလည္သူလားဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

pixabay

အဂၤလိပ္စာဟာ ႏိုင္ငံတကာသံုးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းစာမွာပဲျဖစ္ေစ၊ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားဖို႔ စာေပအေရးအသားအေျပာအဆိုမွာပဲျဖစ္ေစ ေန႕တိုင္းနီးပါး အသံုးျပဳေနရပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အဂၤလိပ္သဒၵါအေျခခံအက်ဆံုးေမးခြန္းေလးေတြကို သင္ေျဖႏုိင္ပါ့မလားဆိုတာ စမ္းသပ္ၾကည့္လိုက္ပါဦးေနာ္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Basic grammar rules volume one ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။

Source: English Club

Penny

SHARE