တရားခံအစစ္ကို သင္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္မလား?

အထည္ဆိုင္တစ္ခု အတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူသတ္မႈတစ္ခုအတြက္ ဒီပံုကို ျပန္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ တရားခံ ဘယ္သူလဲဆိုတာ သင္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မလား?

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Can you find out the killer? %%personality%%
READ
သင့္က်န္းမာေရး တကယ္ေကာင္းရဲ႕လား?

ေဇာ္မ်ိဳးႏိုင္ (Shwemom)

SHARE