တရားခံအစစ္ကို သင္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္မလား?

အထည္ဆိုင္တစ္ခု အတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူသတ္မႈတစ္ခုအတြက္ ဒီပံုကို ျပန္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ တရားခံ ဘယ္သူလဲဆိုတာ သင္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မလား?

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Can you find out the killer? %%personality%%
READ
ပန္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ပုန္းကြယ္ေနတဲ့ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ကိုေဖာ္ထုတ္လိုက္ပါ

ေဇာ္မ်ိဳးႏိုင္ (Shwemom)

SHARE