သင္ ကီးဘုတ္လက္ကြက္ ဘယ္ေလာက္ကၽြမ္းသလဲ?

Typing Skill ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာကို ဒီကီးဘုတ္ေပၚက စာလံုးေတြကို မွန္ေအာင္ေျဖၾကည့္ရင္း စစ္ေဆးၾကည့္ရေအာင္…?

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

READ
ေမြးႏွစ္ ေနာက္ဆံုးဂဏန္းက ေဖာ္ျပေနတဲ့ သင့္ဘ၀ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္

Can you guess all the correct keys on this keyboard? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE