ဘယ္စူပါဟီးရိုးလဲဆိုတာ ျမင္တာနဲ႔တန္းသိႏိုင္မလား?

ကဲ ကဲ…ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ေနပါၿပီဆိုတဲ့ ကြီးတို႔ ေခးတို႔….ေပးထားတဲ့ပံုေလးကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဘယ္စူပါဟီးရိုးျဖစ္မလဲဆိုတာကို မွန္ေအာင္ေျဖၾကည့္လိုက္ပါဦး.

 

Share the quiz to show your results !

READ
သင္ ေရြးခ်ယ္တဲ့မ်က္ႏွာက ေျပာျပေပးမယ့္ သင့္အေၾကာင္းေလးတစ္ခ်ိဳ႕

Just tell us who you are to view your results !

Can you guess the names of the superheros? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE