မွန္သေယာင္နဲ႔ လြဲေနတဲ့ စာလံုးေပါင္းေတြအေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္သိလဲ?

သင္သိထားတဲ့ စာလံုးေပါင္းေတြရဲ႕ Plural form က အမွန္ဟုတ္ပါ့မလားလို႔ ေျဖၾကည့္ပါဦး။

0 / 10

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Can you identify the plural of these tough words? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။

ေဇာ္မ်ိဳးႏုိင္ (Shwemom)

SHARE