အိုင္က်ဴ (၁၃၀) ေလာက္ရွိတဲ့သူေတြပဲ ဒါဘယ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အလံေတြလဲသိတယ္…..

သင္ဟာ ႏိုင္ငံအေၾကာင္းေတြ ဘယ္ေလာက္သိလဲ…. ျပီးေတာ့ ဒါ ဘယ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အလံေတြလဲဆိုတာကို သိရင္ သင္က အိုင္က်ဴ (၁၃၀) နဲ႔ အထက္ရွိပါတယ္။ ကဲ ဟုတ္မဟုတ္ စမ္းၾကည့္ရေအာင္…။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Can you identify these countries by their flags? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE