ကြင္းနာမည္ေျပာရံုနဲ႔ ေဘာလံုးအသင္းနာမည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္မလား?

သင္ေဘာလံုးပြဲေတြ အၿမဲၾကည့္တယ္ေပါ့??? ေဘာလံုးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ဆရာႀကီးေပါ့??? ဒါဆို ေဘာလံုးအသင္းေတြရဲ႕ ကြင္းနာမည္ေလးေတြ ေမးၾကည့္ရေအာင္….။ ေဘာလံုးခေရဇီစစ္စစ္ေတြဆုိရင္ေတာ့ အကုန္မွန္ေအာင္ေျဖႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Match the football stadiums to their teams ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE