သင္ ဟယ္ရီေပၚတာထဲက ဇာတ္ရံေတြရဲ႕ နာမည္ေတြကိုေျပာျပႏိုင္မလား

ကဲ… ဟယ္ရီေပၚတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘယ္ေလာက္ေၾကညက္လဲဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ေနာ္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Can you name minor characters from Harry Potter film? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE