(၉)တန္းေက်ာင္းသားေတာင္ေျဖႏုိင္တဲ့ စာလံုးေပါင္းေတြကုိ သင္ေရာေျဖႏိုင္ပါ့မလား?

သင္ေတြ႕ျမင္ေနၾကရင္းႏွီးတဲ့ စကားလံုးေတြပါပဲ။ ဒါေတြအကုန္ သင္မွန္ေအာင္ေျဖႏိုင္မလားဆိုတာကို သက္ေသျပလိုက္ရေအာင္….

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Can you pick the correct spelling of these English words? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။

 

SHARE