ဘယ္ေကေပါ့အဖြဲ႔ရဲ႕ Light Stick လဲဆိုတာ မွန္ေအာင္ေျဖႏိုင္ပါ့မလား..?

ေကေပါ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ေတာ့ Light Stick ဆိုတဲ့ စကားလံုးက သိပ္ဆန္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္အားေပးတဲ့ အိုင္ေဒါေတြရဲ႕ Light Stickကိုေတာင္ ဝယ္ၿပီးေတာ့ သိမ္းထားၾကတယ္မလား။ ဒီကေန႕မွာေတာ့ေကေပါ့ ပရိသတ္ အစစ္အမွန္ေတြမွ ေျဖႏိုင္မယ့္  ေကေပါ့အိုင္ေဒါအဖြဲ႔ေတြ နဲ႔ သူ႕တို႕ရဲ႕ Light Stick ေတြကို ေမးခြန္းေတြေမးထားပါတယ္။ ဘယ္ Light stick က ဘယ္အဖြဲ႔အတြက္လဲဆိုတာ ေျဖၾကည့္လိုက္ပါဦးေနာ္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Can you pick the kpop fandom lightstick? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE