ၿမိဳ႕ထဲမွာ သင့္ကို အႏၱရာယ္အေပးႏိုင္ဆံုး အရာက ဘာျဖစ္မယ္ထင္လဲ?

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈက ယေန႔ေခတ္ကမာၻႀကီးအတြက္ အႏၱရာယ္အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္တာေတြမသိေသးပါဘူး။ သင္ေရာ ဒါေတြအကုန္ ေျဖႏိုင္ရဲ႕လား?

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Can You Pick Up The Most Poisonous Pollutants In The City? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။

Sponsored by Pond’s

SHARE