ဒီအမႈအတြက္ တရားခံကို သင္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မလား?

ေက်ာင္းဖြင့္စရက္တစ္ခုမွာပဲ အဲ့ဒီေက်ာင္းမွာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အသတ္ခံလိုက္ရတယ္။ ရဲကစစ္တဲ့အခါ သံသယရွိသူ (၄)ေယာက္ေတြ႔တယ္။ သခ်ာၤဆရာရယ္၊ ကာယဆရာရယ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးရယ္၊ ေက်ာင္းေစာင့္ရယ္။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ထြက္ဆိုခ်က္ေတြကေတာ့…
– ေက်ာင္းေစာင့္က ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ ျမက္ေတြရွင္းေနတယ္။
– သခ်ာၤဆရာက ႏွစ္၀က္စာေမးပြဲစစ္ေနတယ္။
– ကာယဆရာက ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနတယ္။
– ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက စာရင္းေတြလုပ္ေနတယ္။

လို႔ အသီးသီး ထြက္ဆိုၾကတယ္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ တရားခံက ဘယ္သူျဖစ္ႏိုင္သလဲ???

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Can you solve a murder riddle? %%personality%%

ေဇာ္မ်ိဳးႏိုင္ (Shwemom)

 

SHARE