အြန္လိုင္းမွာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ဒီပေဟဠိကို သင္ေျဖရွင္းႏုိင္မလား?

သင့္မွာ ေရြးခ်ယ္စရာ ပံုး သံုးခုရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲက ပံုးတစ္ခုထဲမွာပဲ ကားက ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပံုးတစ္ခုခ်င္းစီမွာလည္း ဒီလိုစာေတြနဲ႔ ညႊန္းထားတယ္။

ပံုး (၁) ။ ဒီထဲမွာ ကားရွိတယ္။
ပံုး (၂) ။ ဒီထဲမွာ ကားမရွိဘူး။
ပံုး (၃) ။ နံပါတ္ (၁) ပံုးထဲမွာ ကားမရွိဘူး။

သတိထားရမွာက အေပၚက စာ(၃) ေၾကာင္းမွာ တစ္ေၾကာင္းသာ အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ႏွစ္ခုက မမွန္ပါဘူး။
ကဲ…ဘယ္ထဲမွာ ကားရွိမွာလဲ ေရြးေစဗ်ာ။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Can you solve this boxes and a car puzzle? %%personality%%
READ
ႏွစ္သက္မႈကိုၾကည့္ျပီး ဘယ္လို ခ်စ္သူလဲ ခန္႔မွန္းျပမယ္

ေဇာ္မ်ိဳးႏိုင္ (Shwemom)

SHARE