အားလပ္ခ်ိန္တိုင္းမွာ အေဆာက္အဦးဒီဇိုုင္းစာအုပ္ေတြဖတ္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမား

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတ့ဲ ကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားက ေက်ာင္းေတြကုိတက္ေရာက္ၿပီး ပညာသင္ၾကားႏုိင္စြမ္း မရွိၾကပါဘူး။ ပညာသင္ၾကားစရိတ္ျမင့္မားတာေၾကာင့္ ဖိလစ္ပုိင္လူမ်ိဳးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပညာေရးမွာ သိပ္အားမစုိက္ၾကပါဘူး။ လြန္ခ့ဲတ့ဲရက္အနည္းငယ္က Sarah Grace Regala ဆုိသူက အားလပ္ခ်ိန္မွာ စာဖတ္ဖုိ႔အတြက္ လုံ႔ေဆာ္ေပးႏုိင္တ့ဲ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံကုိ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚသုိ႔ တင္ခ့ဲပါတယ္။

While I treat this day as an ordinary Lay-Bored Day, this man is different. This construction worker, reading an…

Nai-post ni Sarah Grace Regala noong Linggo, Abril 30, 2017

Sarah Grace Regala တင္လုိက္တ့ဲပုံက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားတစ္ဦးက သူရဲ႕အားလပ္ခ်ိန္မွာ စာၾကည့္တုိက္တြင္ အေဆာက္အဦးဒီဇုိင္းစာအုပ္ေတြကုိ အာရုံစူးစုိက္စြာဖတ္ၿပီး မွတ္စုေတြမွတ္ေရး ပုံေတြဆြဲေနတ့ဲ ပုံပဲျဖစ္ပါတယ္။ Sarah Grace Regalaက သူရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာပုံန႔ဲတကြ “ဒီေန႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္ဆက္ဆံခ့ဲဘူးတ့ဲသူေတြန႔ဲ ကြဲျပားျခားနားတ့ဲသူစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႔ခ့ဲရပါတယ္။ ဒီလူကေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူဟာေန႔လည္စာ ထမင္းစားခ်ိိန္ေရာက္တုိင္း အေဆာက္အဦးဒီဇုိင္းစာအုပ္ေတြကုိ လာေရာက္ေလ့လာတတ္ပါတယ္။ ဒီလူကုိျမင္လုိက္ရတ့ဲအတြက္ မင္းသာတစ္စုံတစ္ခုကုိ အမွန္တစ္ကယ္တတ္ေျမာက္လုိခ်င္စိတ္ရွိရင္ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မင္းကုိတားဆီးႏုိင္မွမဟုတ္ဘဲ ၿပီးျပည့္စုံတ့ဲ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရယူႏုိင္မွာပါ။ ဒီလူဟာ တကၠသိုလ္ေတြက Diploma ေတြအမ်ားႀကီးရတ့ဲ ပညာတတ္တစ္ဦးမဟုတ္သလုိ  လူအထင္ႀကီးေလာက္တ့ဲ CV တစ္ခုပုိင္ဆုိင္သူ ၊ ဘဏ္အေကာင့္ထဲမွာ ေငြပမာဏအမ်ားႀကီးပုိင္ဆုိင္ထားသူ တစ္ေယာက္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူရဲ႕ႏွလုံးသားဟာ သင္ယူလုိစိတ္ျပည့္ေနတ့ဲသူတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟုေရးသားခ့ဲပါတယ္။

READ
ကင္ဆာေရာဂါမ်ိဳးစုံကုိ အနံ႔ခံသိရွိႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ေခြးမေလး

ေဆာက္လုပ္ေရးသမားတစ္ေယာက္ စိတ္၀င္တစား စာဖတ္ေနပုံကုိျမင္ေတြ႕ခ့ဲရတ့ဲ Regala အတြက္ေတာ့ ညဏ္ကြန္႔ျမဴးၿပီး ေတြၚေခၚစရာေတြ ရသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Myo Ko (shwemom)

Source : V4R

SHARE