ေသေရး ရွင္ေရးအေျခအေနေတြကို သင္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါ့မလား

သင္ အေနနဲ႔ ေသေရး ရွင္ေရး အေျခအေနေတြကို ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ ဘယ္လိုမ်ိဳးနဲ႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လြတ္ေျမာက္၊ ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားမလဲ… ဘယ္လိုမ်ိဳး ေက်ာ္ျဖတ္မလဲ။ သင့္ရဲ႕ စီစဥ္ေတြးေခၚပံုေတြကိုမူတည္ျပီး ရွင္သန္မလား၊ က်ရႈံးမလားဆိုတာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရေအာင္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Could you survive a life or death situation. ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE