သင္ဟာ ကာလာဘလိုင္း တစ္ေယာက္လား?

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (NHS) ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီး ၂၀၀ မွာ ၁ေယာက္ ၊ အမ်ိဳးသား ၁၂ေယာက္မွာ ၁ေယာက္က အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိပါတယ္တဲ့။ လံုး၀မျမင္ရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေလးပါ။ ကာလာဘလိုင္းတဲဲ့။ အေရာင္ေတြကို ေကာင္းေကာင္း ခြဲျခားမျမင္ႏိုင္တဲ့ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေလး။ တခ်ိဳ႕က မိဘမ်ိဳးရိုးလိုက္လို႕ျဖစ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း ႀကီးမွျဖစ္လာတတ္တယ္။ သင္ေရာ အျမင္အာရံုေကာင္းေကာင္းရွိရဲ႕လားဆိုတာ ဒီပံုေတြကိုၾကည့္ၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

သင့္မွာ ကာလာဘလိုင္း ရွိေနၿပီလား....? %%personality%%
SHARE