သင့္ကိုခ်စ္ခင္သူနဲ႕မုန္းတဲ့သူ ဘယ္သူေတြက ပိုမ်ားလဲ?

ပညာရွိႀကီးတစ္ေယာက္က ေျပာဖူးတယ္။ “သင့္မွာ မိတ္ေဆြ တစ္ေထာင္ရွိလား၊ နည္းေသးတယ္။ သင့္မွာ ရန္သူ တစ္ေယာက္ရွိလား၊ မ်ားလြန္းတယ္” တဲ့။ သင့္မွာေရာ သင့္ကို ခ်စ္ခင္တဲ့သူနဲ႔ မုန္းတဲ့သူ ဘယ္သူေတြကပိုမ်ားမယ္ထင္လဲ?

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Do you have more lovers or more haters? %%personality%%
SHARE