ေတာထဲမွာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ အေျခခံနည္းလမ္းေတြကို သင္သိပါသလား။

တကယ္လို႔ သင္ဟာ မေျပာေကာင္းမဆိုေကာင္း ေတာထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္းအသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့မယ္ဆိုပါေတာ့။

သင္ဘယ္လိုအသက္ရွင္ေနထိုင္မလဲ?

လုပ္သင့္တာ ေရွာင္သင့္တာေတြကို သိမလား?

အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့ႏိုင္မလားဆိုတာကို ဒီ Quiz ေလးနဲ႔ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရေအာင္။

0 / 11

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Do you know the basic rules of staying alive? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE