ဘယ္ႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြလဲဆိုတာကို သင္ မွန္ေအာင္ေျဖႏိုင္ရဲ႕လား..?

သင္ဟာ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာသတင္းေတြကို ၾကည့္ျဖစ္ဖတ္ျဖစ္ရဲ႕လား..?သင့္မွာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတက ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ဆုိတာကို စမ္းသပ္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ေတြက ဘယ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြလဲ ဆိုတာကို သင္မွန္ေအာင္ ေျဖၾကည့္ပါ။ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ မွန္ ေအာင္ေျဖႏိုင္မလဲ ဆိုတာ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္…

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Do you know your world leaders? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။

 

#Shwemom

SHARE