သင့္ရဲ႕ E စေကးကို ဒီ Test ေလးေတြနဲ႔ စမး္ၾကည့္လိုက္ပါဦး…

ဒီ Grammar ေလးေတြကေတာ့ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာဆည္းပူးေနတဲ့၊ စိတ္ဝင္စားတဲ့သူေတြအတြက္ Grammar က်က် ဘယ္ေလာက္ ေရးႏိုင္လဲဆိုတာကို စမး္သပ္တဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖၾကည့္ပါဦး။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

english grammar test ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE