အသားကုန္ရယ္ရမယ့္ တီဗီေၾကာ္ျငာမ်ား စုစည္းမႈ

ယေန႔ေခတ္ေစ်းကြက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းကုိ ၀ယ္သူေတြပုိၿပီး သိရွိေအာင္ ေၾကညာတ့ဲေနရာမွာ ဟာသအျဖစ္န႔ဲ ေၾကညာတ့ဲနည္းဟာ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ပုိၿပီးအသုံး၀င္လ်က္ရွိပါတယ္။ Shwemom ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြကုိ အရမ္းရီရၿပီး ပရိသတ္ေတြႀကိက္တ့ဲ တီဗီေၾက္ာျငာေတြကုိ စုစည္းထားတ့ဲ Video File ေလးကုိ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

Myo Ko (shwemom)

SHARE