သင္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြရဲ႕ နာမည္မွန္ကိုေရြးေပးႏိုင္မလား။

2017 မွာ ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ ဒီနာမည္ၾကီး ဇာတ္ကားေတြကို ၾကည္ဖူးလား။ ၾကည္ဖူးတယ္ဆိုရင္ ဒီဇာတ္ကားေတြရဲ႕ အမည္မွန္ကိုေရြးၾကည့္ပါ။ သင္ ဘယ္ေလာက္ ရုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္ေလာက္ ၀ါသနာပါလဲဆိုတာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရေအာင္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Guess the movies ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE