သင့္ကေလးပညာေရးအတြက္ တာဝန္ေက်တဲ့မိဘျဖစ္ၿပီလား

သင့္ကေလး ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔အတြက္ မိဘတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ေပးထားတာ ကေလးအတြက္ ျပည့္စံုမႈရွိရဲ႕လားဆိုတာ ေျဖၾကည့္လိုက္ပါ…

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Have You Well-Prepared For Your Kid's Back To School %%personality%%
READ
သင့္အေျဖေတြက ေျပာမယ့္ သင့္ရဲ႕မသိစိတ္ထဲက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ခံစားခ်က္

Sponsored by Milo

SHARE