ေနအိိမ္အတြင္း ေလေကာင္းေလသန္႔ရေအာင္ စိုက္ထားသင့္တဲ့ အပင္မ်ား

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ကားေတြနဲ႔စက္ရံုေတြကေန ထုတ္လႊတ္လိုက္တဲ့ ဓါတ္ေငြ႕ေတြေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျပသာနာနဲ႔ေရွာင္လႊဲဖို႔ဆိုတာဟာ ေတာ္ေတာ္ကို ခက္ခဲပါတယ္။မိမိေနအိမ္ထဲမွာ သန္႔စင္တဲ့ ေလထုပတ္ ၀န္းက်င္ တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ၊ေလထုညစ္ညမ္းမႈေတြ နည္းပါးေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္တဲ့ အပင္ေလးေတြကို စိုက္္ထားသင့္ပါတယ္။အဲ့ဒီအပင္ေလးေတြကေတာ့ .

 

p1

(၁)အုန္းပင္အေသးေလး(Lady Palm)

ဒီအပင္ေလးေတြဟာ ထိန္္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရတာလည္း အရမ္းႀကီးမခက္ခဲ သလို အိမ္မွာရွိတဲ့ပိုးေကာင္မႊားေကာင္ေတြရဲ႕ ဖ်က္စီးမယ့္ရန္ကိုလည္း ႀကံ့ႀကံ့ ခံႏိုင္ပါတယ္။

8fb4f6b30e971eb4847ce2ef3b7ee5e7

(၂)ရွားေစာင္းလက္ပတ္

ရွားေစာင္းလက္ပတ္ကေတာ့ ေနေရာင္ကိုခ်စ္တဲ့ အပင္အမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေဖာ္မယ္ဒီ ဟိုက္(formaldehyde)ဓါတ္ေငြ႔န႔ဲဗင္ဇင္းဓါတ္ေငြ႕တို႔ကို ရွင္းလင္းေပးရာမွာ အေထာက္အ ကူျဖစ္ေစတဲ့ အပင္ျဖစ္ပါတယ္။

1104442-1_og_gallery

(၃)ေကာ္ဖတ္ပင္(Rubber Plant)

ဒီအပင္ေလးေတြကလည္း အိမ္ထဲမွာရွိတဲ့ ေဖာ္မယ္ဒီ ဟိုက္ (formaldehyde)ဓါတ္ေငြ႕ကို ရွင္းလင္းေပးရမွာ အထူးေကာင္းမြန္တဲ့ အပင္ျဖစ္ပါတယ္။

Spider-Plant

(၄)Spider Plant

ဒီအပင္ေလးကေတာ့ carbon monoxide နဲ႔  xylene ကိုတိုက္ထုတ္ ၿပီး ေလထုကို သန္႔ရွင္းေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ အထူးေကာင္းတဲ့ အပင္ျဖစ္ တာေၾကာင့္ စိုက္ထားသင့္ပါတယ္။အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေတြနဲ႔လည္း မတည့္ တာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။

READ
Listening Skill ဘာလို႔ညံ့ရတာလဲ?

peace-lily-indoor-and-office

(၅)Peace Lily

သူကေတာ့အေစ့ရြက္ထီးပင္မ်ိဳးစိတ္ေတြထဲက တစ္ခုပါ။အယ္လ္ကိုေဟာ( alcohol)၊ acetone ၊trichloroethylene နဲ႔ formaldehyde ဆိုတဲ့ ဓါတုျဒပ္ေပါင္းေတြကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါတယ္။

Ref;.lifehack

SHARE