သင့္ဖုန္းကို သင္ဘယ္ေလာက္ စြဲလမ္းေနမိၿပီလဲ?

တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ဖုန္းနဲ႔မ်က္ႏွာမခြာႏိုင္ျဖစ္ေနၿပီလား။ ဖုန္းမရွိရင္ မေနတတ္ေတာ့သလို ခံစားေနရၿပီလား?

သင့္ဖုန္းကို သင္ဘယ္ေလာက္စြဲလမ္းေနမိၿပီလဲဆိုတာ ေျဖၾကည့္လိုက္ပါ…..

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How addicted are you to your smart phone? %%personality%%
SHARE