‘ပိုင္’ (π) သေကၤတရဲ႕ ကိန္းေသတန္ဖိုးကို သင္ ဘယ္ႏွစ္လံုးေလာက္ထိ သိသလဲ….

အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀ကေနစျပီး ေက်ာင္းျပီးလို႔ သိပၸံဘာသာရပ္နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ ေမဂ်ာေတြကို ယူတဲ့သူေတြ စက္၀န္းနဲ႔ ယင္းအခ်င္းတို႔ရဲ႕အခ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပိုင္ (π) သေကၤတကို ေကာင္းေကာင္းၾကီးမွတ္မိၾကမွာပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ သခ်ာၤဘာသာနဲ႔ ရူပေဗဒဘာသာရပ္ နယ္ပယ္ေတြမွာ အသံုးမ်ားျပီး မျဖစ္မေနသိရမယ့္ ကိန္းေသတန္ဖိုးတစ္ခုအျဖစ္ က်က္မွတ္ခဲ့ရဖူးတယ္။ 3 ပြိဳင့္ ဘလာ ဘလာဘလာေပါ့။

ေနာက္ျပီးေတာ့ သခ်ာၤဘာသာကို စိတ္၀င္စားတဲ့ သူေတြက မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ကို Pi day ဆိုျပီး ထူးထူးျခားျခား သတ္မွတ္ထားတာကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္။ ဒီလို အားလံုးနဲ႔ မစိမ္းတဲ့ ပိုင္သေကၤတရဲ႕ ကိန္းေသတန္ဖိုးေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ သင္မွတ္မိသလဲ… google မေခါက္ေၾကး၊ ဂဏန္းေပါင္းစက္ မကိုင္ေၾကး! စမ္းၾကည့္ရေအာင္ေလ…။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How many digit of Pi do you know? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE