သင္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ဖုန္းဘယ္ႏွခါေလာက္ကြဲဖို႔ရွိလဲ

ေနာက္ထပ္မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ ကိုယ္ကေတာ့ ၆ ခါေလာက္ရွိေနျပီ :'(

Share the quiz to show your results !

READ
သင့္အသက္ကို ခန္႕မွန္းျပမယ္

Just tell us who you are to view your results !

How many times will you break your phone screen this year? %%personality%%
SHARE