သင္စားေနတဲ့ဆန္အေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္သိသလဲ?

ဆန္(သို႔) ထမင္းဟာ အာရွႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ အဓိက စားစရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း လူလားေျမာက္လာတဲ့ အရြယ္ကစၿပီးေတာ့ ထမင္းကို ေန႔စဥ္စားသံုးလာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီဆန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ေလးေတြလည္း သိထားသင့္ပါတယ္။ အခု သင့္မွာ ဆန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ဗဟုသုတရွိလည္းဆိုတာကို စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ရေအာင္…..

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How Much Do You Actually Know About Rice? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE