ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္သိထားလဲ?

ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲေတြ၊ အစားအစာေတြနဲ႔ k-pop Idol ေတြကို ႏွစ္သက္စြဲလမ္း အားေပးၾကသူေတြအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥာဏ္စမ္းေလးေတြ လုပ္ေပးထားပါတယ္။ ေျဖၾကည့္လိုက္ပါဦးေနာ္။

0 / 8

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How much do you know about south korea? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။

အလင္းဦး (Shwemom)

SHARE