နာမည္ေက်ာ္တီထြင္သူေတြအေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္ဗဟုသုတရွိလဲ?

ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ နာမည္ေက်ာ္တီထြင္သူေတြအေၾကာင္းကို ေက်ာင္းမွာလည္း သင္ဖူးပါတယ္။ အျပင္ေလာကမွာလည္း ျမင္ရၾကားရဆဲပါပဲ…ဒါေပမဲ့ သင္သူတို႔အေၾကာင္းကို တကယ္ေရာ ႏွံ႔ႏွံ႕စပ္စပ္သိရဲ႕လား စစ္ၾကည့္ရေအာင္….

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How much do you know about great inventors & inventions? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE