သင္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းေတြ ဘယ္ေလာက္သိလဲ

ခ်စ္သူမ်ားက အေၾကာင္းမဲ့ရွိေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး…. ေခ်ာကလက္ေပးဖို႔၊ ႏွင္းဆီပန္းေပးဖို႔ သက္သက္နဲ႔ သတ္မွတ္ခဲ့တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုေန႔ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကမွာ ရွိတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကို သင္ဘယ္ေလာက္သိလဲ… သိရင္ေတာ့ သင္ဟာ ေခသူမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How much do you know about Valentine's Day? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE