ကမာၻေက်ာ္ သမၼတေတြအေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္သိသလဲ?

အေထြေထြဗဟုသုတ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာ စမ္းၾကည့္ရေအာင္…နာမည္ေက်ာ္ သမၼတေတြနဲ႔ သူတို႔ဘယ္ႏိုင္ငံကလဲဆိုတာ အကုန္မွန္ေအာင္ေျဖႏိုင္မလာ…..

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How much knowledge do you have about famous presidents? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE