သင္ဘယ္ေလာက္ စိတ္ရွည္လဲ၊ စိတ္တိုတတ္သလဲဆိုတာ ဒီ Test နဲ႔ စစ္ၾကည့္ပါ

လူဆိုတာ ေဒါသနဲ႔မကင္းၾကတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေဒါသထြက္လြယ္သူ၊ စိတ္ရွည္သူရယ္လို႔လည္း ရွိၾကပါေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သင္က ဘယ္ေလာက္စိတ္ရွည္တတ္သလဲ၊ ဘာလို႔ စိတ္တိုသလဲဆိုတာေတြကို

ဒီ Test ေလးမွာ အေျဖရွာၾကည့္လုိက္ပါ။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How patient or impatient are you? %%personality%%

ေဇာ္မ်ိဳးႏုိင္ (Shwemom)

SHARE