သီခ်င္းေတြနဲ႔ သီဆိုသူေတြကို ဘယ္ႏွပုဒ္အထိမွန္ေအာင္တြဲႏိုင္မလဲ ေျဖၾကည့္ရေအာင္

ပတ္ဝန္းက်င္္မွာၾကားဖူးေနက်သီခ်င္းေတြရဲ႕ သီဆိုသူေတြကို သင္သိႏိုင္ပါ့မလား။ ေမးခြန္း (၈) ခုနဲ႔အထက္ ေျဖႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္ကဆရာႀကီးပါပဲေနာ္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How well can you match myanmar songs and singers ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။

SHARE