သင္ အကယ္ဒမီထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲအေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္သိလဲ

ကဲ…. အကယ္ဒမီေပးပြဲၾကီးကလည္းနီးလာျပီဆိုေတာ့ သင့္မွာ ထိုပြဲအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘယ္ေလာက္ႏွ႔ံစပ္မႈရွိလဲဆိုတာကို ဒီေမးခြန္းေလးေတြနဲ႔ စမ္းၾကည့္ရေအာင္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How well do you know about Myanmar Academy Awards? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE