သင္ ျမန္မာ့ သမိုင္း၊ ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္ေလာက္သိလဲ

ဒီေပ႔ဟာ (၁၉) ဇူလိုင္ အာဇာနည္ေန႔လည္း ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ သင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္သမိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြကို ေမးထားပါတယ္။ ေျဖၾကည့္ျပီး ကိုယ္ဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုလူလဲ သိရေအာင္ စမ္းၾကည့္မယ္….

0 / 10

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How well do you know about Myanmar? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE