(၂၀၁၈) ကမာၻ႔ဖလားအိမ္ရွင္ ရုရွားႏိုင္ငံအေၾကာင္း သင္ ဘယ္ေလာက္သိလဲ?

လက္ရွိမွာ ကမာၻ႔ဖလားကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေနတဲ့ ရုရွားဟာ ကမာၻ႔ေပၚမွာ သမိုင္းေပါင္းမ်ားစြာ ထြန္းကားခဲ့တဲ့ ျမိဳ႕၊ အစဥ္အလာမ်ားစြာနဲ႔ အင္အားအၾကီးဆံုး ႏိုင္ငံေတြထဲက တစ္ခုပဲျဖစ္တယ္။ ၄င္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေလ့လာစရာေတြဟာလည္း မကုန္ႏိုင္ေအာင္ရွိေနပါတယ္။ လွပတဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္ေတြရွိသလို၊ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးဦးေရဟာ အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ (၉) မီလီယံေလာက္ပိုမ်ားေနတာပါ။

အခု ဒီ Quiz ေလးမွာလည္း ရုရွားႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဉာဏ္စမ္းေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ပါ၀င္ျပီး တကယ္လို႔ သင္ဟာ အေထြေထြဗဟုသုတ ေလ့လာလိုက္သူ အစစ္ဆို ဒါ သိပ္လြယ္ေနသလိုေတာင္ရွိေနမွာပါ။

0 / 10

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How well do you know the Fifa World Cup 2018 hosts? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE