သင္ Walt Disney နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈရွိလဲ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ 90’s kids ေတြရဲ႕ ငယ္ငယ္က ေဘာ္ဒါေတြအေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္မွတ္မိေသးလဲ စမ္းၾကည့္ရေအာင္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How well do you remember our childhood Disney friends? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE