သင္မဂၤလာေဆာင္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ သင့္ခ်စ္သူက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ရွိေနမွာလဲ ?

သင္နဲ႔ သင့္ခ်စ္သူတို႔ မဂၤလာေဆာင္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ သူ႕ဝိတ္က ဘယ္ေလာက္ေတာင္ရွိေနမလဲ ???

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How would be your bride/bridegroom's weight? %%personality%%
READ
သင္ဘယ္ေလာက္ ရင့္က်က္မႈရွိၿပီလဲ?
SHARE