သင္အိမ္ေထာင္က်ၿပီးတဲ့ေနာက္ သင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ထိရွိလာမွာလဲ?

အိမ္ေထာင္က်ၿပီးရင္ ပိန္သြားမလား ၊ ဝလာမလား? ဘယ္လိုပံုၾကီးျဖစ္လာမွာလဲ ??

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

How would be your weight after you get married? %%personality%%
SHARE