မိေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတမ်ား

(၁) မိေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္အရြယ္မေရြး သြားအသစ္ လဲႏုိင္ၾကပါတယ္။

(၂) ၾသစတီးယားတိရစာၦန္႐ုံမွာရွိတဲ့ ေရခ်ိဳမိေက်ာင္းအထီးႀကီးတစ္ေကာင္ရဲ႕ အသက္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း 130 ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) မိေက်ာင္းေတြမွာ လွ်ာမရွိပါ။

(၄) မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် မာေက်ာတဲ့သြားေပါင္း 70 ရွိပါတယ္။

(၅) မိေက်ာင္းေတြဟာ ေရအနက္ပုိင္းကုိ ပုိၿပီးငုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေက်ာက္တုံးေတြကို မ်ိဳခ်ေလ့ရွိပါတယ္။

(၆) ေရငန္မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္ဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္နာရီမွာ 15-18 မုိင္ ေရကူးႏုိင္ပါတယ္။

(၇) ေရငန္မိေက်ာင္းဟာ အေၾကးခြံရွိ တြားသြားသတၱ၀ါေတြထဲမွာ အႀကီးဆုံး သတၱ၀ါျဖစ္ပါတယ္။

(၈) မိေက်ာင္းေတြဟာ ႏွစ္(100) ေက်ာ္အထိ အသက္ရွင္ႏုိင္ပါတယ္။

(၉) ေမြးကင္းစ မိေက်ာင္းေလးေတြမွာ လိင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ခရိုမိုဆုန္းမပါ၀င္ပါဘူး။ အထီးအမ လိင္ခြဲျခားျခင္းကုိ ၎တုိ႔အေပၚမွာ သက္ေရာက္သည့္ အပူခ်ိန္က သဘာ၀အရ ေစာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

READ
အမွန္တရားကိုေျပာတတ္ျခင္းရဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေကာင္းက်ိဳး(၁၀)မ်ိဳး

နတ္စည္ေတာ္ (Shwemom)

shwemom-2

source : funfunnyfacts.com

SHARE