ဘယ္သူေတြကဘယ္ေကေပါ့အဖြဲ႔ကလဲဆိုတာ မွတ္မိေသးရဲ႕လား..?

ေကေပါ့ ပရိသတ္ေတြ ဟိုးအရင္က နာမည္ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ ေကေပါ့အဖြဲ႔ေတြကို မွတ္မိၾကေသးရဲ႕လား။ သူတို႕ေတြကိုေတာ့ အခုေခတ္ ေကေပါ့ ဖန္ေတြက သိခ်င္မွ သိၾကမွာပါ။ ေအာက္မွာပါတဲ့ သူေတြနဲ႔ သူတို႕ရဲ႕ အဖြဲ႕ေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးၿပီး မွတ္မိေသးရဲ႕လားဆိုတာ စမ္းစစ္ၾကည့္လိုက္ပါဦးေနာ္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Match the kpop idol with his/her group ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE