ဆရာၾကီးေတြေတာင္ ၆ခုပဲမွန္တဲ့ Quiz

လာပါျပီ။ အရင္တစ္ေခါက္က အရမ္းလြယ္သြားပံုပဲ။ အကုန္မွန္တဲ့ သူေတြမွ တျပဳတ္ 😝

ဒီတစ္ခါကေတာ့ လံုး၀မရေစရဘူး။ ေမးခြန္ေလး ၁၀ ခု ေမးထားတယ္။ ေျဖရမွာကလဲ ၁ ကေန ၁၀ အထိရွိတဲ့ထဲကေရြးေပးရုံပဲ။ ၾကာပါတယ္… စိန္လိုက္ၾကရေအာင္  😎

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

No one will score a perfect 10 on this quiz pt.2 ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE