၁၀ခုပဲရွိတယ္။ ၆ခုမွန္ရင္ကံေကာင္း!!!

ေမးခြန္းေလး ၁၀ ခုရွိပါတယ္။ ရိုးရိုးသားသားေျဖရင္ အကုန္မမွန္တာစိတ္ခ်ပါ။ အကုန္မွန္ရင္ အေကာင္ပဲ။ ဘာအေကာင္လဲဆိုေတာ့ “အၾကြယ္ေကာင္”။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

No one will score a perfect 10 on this quiz ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE